SFG
0,93%
RON21,8
Preț acțiune

Valentin Arnaoutou