SFG
0,5%
RON20,2
Preț acțiune

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Sphera Franchise Group SA din dată de 25.04.2019