SFG
0,5%
RON20,1
Preț acțiune

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Sphera Franchise Group SA din data de 26.04.2018