SFG
0,5%
RON20,1
Preț acțiune

Nota 5 – Remunerația membrilor Consiliului de Administrație