SFG
0,51%
RON39,4
Preț acțiune

Nota 6 – Remunerația membrilor Consiliului de Administrație