SFG
0,5%
RON20,1
Preț acțiune

Nota 8 – Aprobarea remunerațiilor suplimentare membri CA – Directori Executivi – Angajați