SFG
0,5%
RON20,1
Preț acțiune

Raport Curent – Convocare AGOA & AGEA 28/29.04.2022