SFG
0,5%
RON20,1
Preț acțiune

Raport Curent – Estimat Buget de Venituri si Cheltuieli 2022