SFG
0,5%
RON20,1
Preț acțiune

Raport de Expertiză Contabilă ARS