SFG
0,93%
RON21,8
Preț acțiune

Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31.12.2017