SFG
0,5%
RON20,1
Preț acțiune

SFG – AGOA 20200526 – Buletin vot corespondenta – persoane fizice