SFG
0,93%
RON21,8
Preț acțiune

SFG – AGOA 20200526 – Buletin vot corespondenta – persoane juridice