SFG
-0,96%
RON20,7
Preț acțiune

Situatii financiare consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022